Consiliului Județean Harghita: Dispoziţia nr. 1288/2019 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 30 noiembrie 2021
Home » Societate » Consiliului Județean Harghita: Dispoziţia nr. 1288/2019 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita
Consiliului Județean Harghita: Dispoziţia nr. 1288/2019 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Consiliului Județean Harghita: Dispoziţia nr. 1288/2019 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2883/2019 al Direcţiei generale administraţie publică locală, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita;

În temeiul prevederilor art. 179, alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita pentru data de 10 decembrie 2019, ora 15:00, în Sala de protocol a Consiliului Judeţean Harghita.

Art. 2. (1) Proiectul ordinii de zi, redactat de Secretarul general al judeţului la propunerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita este cuprins în Anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

(2) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, solicitarea adresată Comisiilor de specialitate de a analiza şi a aviza proiectele de hotărâri, precum şi invitaţia de a formula şi a depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri se vor comunica consilierilor judeţeni prin grija Secretarului general al judeţului prin mail (conform opţiunii consilierilor judeţeni).

Miercurea Ciuc, 6 decembrie 2019

Preşedinte,                                      Contrasemnează,

Borboly Csaba                                  Secretarul judeţului,

                                                                   Vágássy Alpár

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.