Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 28 iunie 2022
Home » Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuţie, în baza prevederilor HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita, după cum urmează:

– 1 post: Inspector de specialitate, grad profesional debutant: la Compartimentul planificare urbanistică zonală, Direcţia arhitect şef.

– proba scrisă: 15 iulie 2022, ora 12:00;

– interviul: 21 iulie 2022, ora 10:00.

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Judeţean Harghita, (Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5), însoţite de documentele originale, în perioada 23.06.2022 – 06.07.2022 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv şi pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcţia resurse umane şi comunicare, nr. de telefon 0266/20.77.00, int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro.

(Data publicării pe site: 27.06.2022)