Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 28 iunie 2022
Home » Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita

în calitate de organizaţie-gazdă

organizează concurs pentru ocuparea 10 posturi în cadrul Programului de Internship din care 2 posturi pentru absolvenţii cu studii inginereşti

Cui ne adresăm?

  • Programul de Internship este dedicat absolvenţilor cu studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate cerute pentru fiecare specializare.
  • Căutăm 8 absolvenţi cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi 2 absolvenţii cu studii superioare în ştiinţe inginereşti care să ajute în demersurile Consiliului Judeţean Harghita, care poate să contribuie la dezvoltarea instituţiei cu capacităţile şi abilităţile sale profesionale.

– Programul de Internship se desfăşoară pe o perioadă de 5 luni consecutive iar durata timpului de muncă pentru un intern, pentru a desfăşura activitate în baza unui contract de internship, este de maximum 30 de ore pe săptămână, 6 ore pe zi, şi se stabileşte prin contractul de internship;

– Pe durata desfăşurării programului, internii vor primi indemnizaţia pentru internship, în valoare de 2.043 lei brut (6 ore/zi), şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată;

– Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă şi vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5.), după cum urmează:

– proba scrisă va avea loc în data de 12 iulie 2022, ora 12:00;

– proba de interviu va avea loc în data de 19 iulie 2022, ora 10:00.

Dosarul de înscriere la programul de Internship se depune la sediul Consiliul Judeţean Harghita, (Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5) Direcţia resurse umane şi comunicare; camera 126, până la data de 01.07.2022, ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266/20.77.00, interior 1408 sau 1406.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Gărbe Kinga, consilier, telefon 0266/20.77.00, int. 1406, 1408, garbekinga@judetulharghita.ro.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

(Data publicării pe site: 21.06.2022)